19-2019 "Budowa instalacji automatycznej myjni samochodowej do mycia kół i podwozi samochodowych, na Składowisku Odpadów Komunalnych m. Poznania w Suchym Lesie, ul. Meteorytowa 1"

Budowa instalacji automatycznej myjni samochodowej do mycia kół i podwozi samochodowych, na Składowisku Odpadów Komunalnych m. Poznania w Suchym Lesie, ul. Meteorytowa 1

 

ZZO/ZZ-341-19/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ z 30.10.2019

 

 Odpowiedzi na pytania z dnia 31.10.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 31.10.2019 r.

SIWZ z 31.10.2019 r.

zał 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków z 31.10.2019 r.

zał 3 wzór umowy z 31.10.2019 r.

zał 4 PFU- z 31.10.2019 r.

 

Odpowiedz na pytanie z dnia 6.11.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 6.11.2019 r.

SIWZ z 6.11.2019 r.

zał 4 PFU- z 6.11.2019 r.

 

 

Informacje z otwarcia ofert

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty