19-2018 - Usługa polegająca na przyjęciu i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 01 08 i 20 02 01

 

Usługa polegająca na przyjęciu i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 01 08 i 20 02 01 i poddanie ich procesowi odzysku.

ZZO/ZZ-341-19/2018

 

Ogłoszenie

SIWZ

  Załączniki do SIWZ

 

 

  Informacje z otwarcia

 

Zawiadomienie o wyborze oferty