18-2016 Usługa polegającą na sukcesywnym odbiorze, transporcie, przetworzeniu odpadów problemowych.

 

 

Usługa polegającą na sukcesywnym odbiorze, transporcie, przetworzeniu odpadów problemowych

ZZO/ZZ-341-17/2016

Ogłoszenie

SIWZ

 Załączniki o SIWZ

Odpowiedzi na pytania z dnia 22 grudnia 2016

Ujednolicony SIWZ

Ujednolicony Formularz Ofertowy

Ujednolicony wzór umowy

Ujednolicony Opis Przedmiotu Zamówienia

Ujednolicony załącznik nr 3 do OPZ (Szczegółowy opis części 3 - Pozostałe)

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia

Wybór