15-2016 Dostawa pojemników

Dostawa fabrycznie nowych pojemników dwukołowych do bioodpadów w ilości 12 000 sztuk

 ZZO/ZZ-341-15/2016

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

1.Opis Przedmiotu Zamówienia
2.Jednolity Europejski Dokument Zamówienia  
3.Formularz oferty
4.Wzór umowy
5.Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
6.Identyfikacja wizualna Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o.

 

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części III

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I i II 

 

Ogłoszenie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I i II