14-2020 Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 20 02 01

Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 20 02 01

 

ZZO/ZZ-341-14/2020

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

SIWZ z 14.04.2020r.

 

 

Zmiana SIWZ z 17.04.2020r.

SIWZ z 17.04.2020r.

Załacznik nr 1 OPZ z 17.04.2020r.

Załacznik nr 2 Oświadczenie z 17.04.2020r.

Załacznik nr 3 formularz ofertowy z 17.04.2020r.

Załacznik nr 4 wzór umowy z 17.04.2020r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 17.04.2020r.

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania