14-2019 Usługa polegająca na rozdrobnieniu, odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 19 12 12

Usługa polegająca na rozdrobnieniu, odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 19 12 12

 

ZZO/ZZ-341-14/2019

 Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

 

Zmiana SIWZ

SIWZ z dnia 19.06.2019r.

Załacznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia z dnia 19.06.2019r.

Załacznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy z dnia 19.06.2019r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Informacje z otwarcia

 

  Zawiadomienie o wyborze oferty