14-2016 - Ubezpieczenie rowerów

Zamówienie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki na ubezpieczenie nowo zakupioonych rowerów

ZZO/ZZ-341-14/2016