13-2020 Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 20 02 01

Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 20 02 01

 

ZZO/ZZ-341-13/2020

Ogłoszenie

SIWZ

JEDZ

Załączniki

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania