12-2018 - Dostawa bramowej samojezdnej przerzucarki gąsienicowej do pryzm kompostowych

 

Dostawa bramowej samojezdnej przerzucarki gąsienicowej do pryzm kompostowych
ZZO/ZZ-341-12/2018

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki

Odpowiedzi na pytania

Załączniki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Sprostowanie SIWZ

Informacja z otwarcia

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty