10-2019 Usługa polegająca na rozdrobnieniu, odbiorze i poddaniu procesowi odzysku lub odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 19 12 12

Usługa polegająca na rozdrobnieniu, odbiorze i poddaniu procesowi odzysku lub odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 19 12 12

 

ZZO/ZZ-341-10/2019

 Ogłoszenie

SIWZ

JEDZ

Załączniki

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 16.05.2019 r.

 

Informacje z otwarcia

 

Informacja o wyborze oferty w zakresie zadania 1, 2 i 3

 

Informacja o wyborze oferty w zakresie zadania 4