10-2018 - dostawa Mobilnego Przesiewacza Gwiaździstego

 
Dostawa Mobilnego Przesiewacza Gwiaździstego

ZZO/ZZ-341-10/2018

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki do SIWZ

 Odpowiedzi na pytania

Załączniki do odpowiedzi na pytania:

- Ujednolicona wersja SIWZ

- Ujednolicona wersja wzoru umowy

- Ujednolicona wersja Formularza ofertowego

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Informacje z otwarcia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty