10-2016 Segregacja WR Sektor IX

Usługa segregacji (sortowania) strumienia zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z Regionu II Województwa Wielkopolskiego określonego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2017 w zakresie sektora IX (Poznań, Stare Miasto) – zamówienia uzupełniające.

ZZO/ZZ-341-10/2016 

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia