09-2016 Segregacja WR sektor IV

Usługa segregacji (sortowania) strumienia zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z Regionu II Województwa Wielkopolskiego określonego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2017 w zakresie sektora IV(Poznań, Nowe Miasto, Północ) – zamówienia uzupełniające.

ZZO/ZZ-341-09/2016

 Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia