07-2017 - Ubezpieczenie

Ubezpieczenie majątku i innych interesów majątkowych spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

ZZO/341-07/2017

Ogłoszenie

SIWZ

Umowy

Załączniki 

 

Odpowiedzi na pytania

Załączniki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Informacje z otwarcia

 

Unieważnienie