06-2018 - odpady o kodzie 19 05 03

 

Usługa polegająca na sukcesywnym przyjęciu i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom i poddanie ich procesowi odzysku

ZZO/ZZ-341-06/2018

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Załączniki

Zmiana SIWZ z dnia 17.04.2018 r.

  Aktualna SIWZ z dnia 17.04.2018 r.

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 20.04.2018 r.

Zmiana SIWZ z dnia 20.04.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20.04.2018 r.

  Aktualna SIWZ i załączniki zmienione dnia 20.04.2018 r.

 

 

Informacje z otwarcia

 

Zawiadomienie o wyborze oferty