04 - 2018 - serwis maszyn

Usługi naprawy i przeglądów okresowych maszyn należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadami sp. z o.o. w Poznaniu 2

Ogłoszenie

SIWZ

Wzór umowy

załączniki

Odpowiedzi na pytania

Zmiana ogłoszenia

 

Informacje z otwarcia

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 4

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 2

  Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 3