04-2016 - Segregacja WR Sektor IX

Usługi segregacji (sortowania) strumienia zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z Regionu II Województwa Wielkopolskiego określonego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2017w zakresie sektora IX (Poznań, Stare Miasto) 

ZZO/ZZ-341-04/2016

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia