01-2017 - Ubezpieczenie

 

Ubezpieczenie majątku i innych interesów majątkowych spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

ZZO/ZZ-341-01/2017

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ  

Sprostowanie SIWZ

załącznik 1.10 do SIWZ  - wykaz pojazdów w wersji edytowalnej

 

Odpowiedzi na pytania

Ujednolicona wersja wzoru umowy dla Zadania nr 3

Ujednolicona wersja formularza ofertowego 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania z dnia 13 lutego 2017 

Informacja z otwarcia

Infofmacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części II i IV

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I i III