Stanowisko ds. gospodarki odpadami

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

stanowisko ds. gospodarki odpadami

 Osoba ubiegająca się o stanowisko winna spełnić następujące wymagania:

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe – ochrona środowiska
 • przynajmniej 2-letni staż pracy

 

Dodatkowe:

 • znajomość elektronicznej bazy danych o odpadach (BDO)
 • dobra znajomość obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz umieszczanie danych osobowych na stronie BIP” do 29 czerwca 2020 r. na adres:

 

Zakład Zagospodarowani Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

61-827 Poznań, Al. Marcinkowskiego 11

Tel. 61 8530-813 (14),(15)

www.odpady.poznan.pl

 

 

1)      Administratorem danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu
sp. z o.o. z siedzibą przy Alejach Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań.

2)      Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO” oraz Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.).

3)      Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 poz. 344 ze zm.).

4)      Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji.

5)      Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
z siedzibą przy Alejach Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań jest Pan Tomasz Surdyk
(kontakt: tomasz.surdyk@zabezpieczenie-danych.pl).

6)      Posiadają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych
  w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

7)      Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu.

8)      Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa.

9)      Jeżeli uważają Państwo, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).