Jesteś tutaj:   

Oferty pracy

kierownik ds. handlowych

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

kierownik ds. handlowych

Osoba ubiegająca się o stanowisko winna spełnić następujące wymagania:

Niezbędne:

 

 • wykształcenie wyższe
 • otwartość w poszukiwaniu i budowaniu kontaktów
 • doświadczenie w obsłudze klienta zewnętrznego
 • umiejętności handlowe, negocjacyjne i budowania relacji
 • silną orientację na osiąganie celów i wyników sprzedaży
 • entuzjazm i zdecydowanie do podejmowanych działań
 • umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kat. B
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • znajomość obsługi programów graficznych 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz umieszczanie danych osobowych na stronie BIP” do 23 października 2020 r. na adres:

 

Zakład Zagospodarowani Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

61-827 Poznań, Al. Marcinkowskiego 11

Tel. 61 8530-813 (14),(15)

www.zzo.pl 

 

1)      Administratorem danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu
sp. z o.o. z siedzibą przy Alejach Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań.

2)      Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO” oraz Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.).

3)      Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 poz. 344 ze zm.).

4)      Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji.

5)      Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
z siedzibą przy Alejach Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań jest Pan Tomasz Surdyk
(kontakt: tomasz.surdyk@zabezpieczenie-danych.pl).

6)      Posiadają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych
  w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

7)      Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu.

8)      Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa.

9)      Jeżeli uważają Państwo, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Asystentka Zarządu Spółki

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Asystentka Zarządu

Osoba ubiegająca się o stanowisko winna spełnić następujące wymagania:

Niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie
 • doświadczenie w obsłudze klienta min. 2 lata
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych
 • umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
 • odpowiedzialność i kreatywność

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz umieszczanie danych osobowych na stronie BIP” do 23 października 2020 r. na adres:

 

Zakład Zagospodarowani Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

61-827 Poznań, Al. Marcinkowskiego 11

Tel. 61 8530-813 (14),(15)

www.zzo.pl 

 

1)      Administratorem danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu
sp. z o.o. z siedzibą przy Alejach Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań.

2)      Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO” oraz Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.).

3)      Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 poz. 344 ze zm.).

4)      Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji.

5)      Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
z siedzibą przy Alejach Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań jest Pan Tomasz Surdyk
(kontakt: tomasz.surdyk@zabezpieczenie-danych.pl).

6)      Posiadają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych
  w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

7)      Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu.

8)      Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa.

9)      Jeżeli uważają Państwo, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Robontik gospodarczy

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

robotnik gospodarczy 

Osoba ubiegająca się o stanowisko winna spełnić następujące wymagania:

Niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz umieszczanie danych osobowych na stronie BIP” do 23 września 2020 r. na adres:

 

Zakład Zagospodarowani Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

61-827 Poznań, Al. Marcinkowskiego 11

Tel. 61 8530-813 (14),(15)

www.zzo.pl 

1)      Administratorem danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu
sp. z o.o. z siedzibą przy Alejach Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań.

2)      Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO” oraz Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.).

3)      Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 poz. 344 ze zm.).

4)      Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji.

5)      Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
z siedzibą przy Alejach Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań jest Pan Tomasz Surdyk
(kontakt: tomasz.surdyk@zabezpieczenie-danych.pl).

6)      Posiadają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych
  w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

7)      Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu.

8)      Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa.

9)      Jeżeli uważają Państwo, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Elektromechanik ds.technicznych

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

elektromechanik ds. technicznych

Osoba ubiegająca się o stanowisko winna spełnić następujące wymagania:

Niezbędne:

 • wykształcenie min. zawodowe o kierunku elektromechanicznym, elektrycznym, mechanicznym lub pokrewnym

 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną

 • umiejętność czytania schematów elektrycznych

   

  Dodatkowe:

 • uprawnienia kwalifikacyjne SEP G1 G2 G3
 • prawo jazdy kat. B

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz umieszczanie danych osobowych na stronie BIP” do 2 września 2020 r. na adres:

 

Zakład Zagospodarowani Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

61-827 Poznań, Al. Marcinkowskiego 11

Tel. 61 8530-813 (14),(15)

www.zzo.pl

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu
  sp. z o.o. z siedzibą przy Alejach Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań.

 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO” oraz Ustawa
  z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.).

 3. Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 poz. 344 ze zm.).

 4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji.

 5. Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
  z siedzibą przy Alejach Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań jest Pan Tomasz Surdyk
  (kontakt: tomasz.surdyk@zabezpieczenie-danych.pl).

 6. Posiadają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych
  w art. 21 RODO;

 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

   

 1. Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu.

 2. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa.

 3. Jeżeli uważają Państwo, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Robotnik Gospodarczy - zastępstwo

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

robotnik gospodarczy

(zatrudnienie na umowę o pracę na czas zastępstwa)

Osoba ubiegająca się o stanowisko winna spełnić następujące wymagania:

Niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B

   

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz umieszczanie danych osobowych na stronie BIP” do 2 września 2020 r. na adres:

   

  Zakład Zagospodarowani Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

  61-827 Poznań, Al. Marcinkowskiego 11

  Tel. 61 8530-813 (14),(15)

  www.zzo.pl 

   

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu
  sp. z o.o. z siedzibą przy Alejach Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań.

 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO” oraz Ustawa
  z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.).

 3. Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 poz. 344 ze zm.).

 4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji.

 5. Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
  z siedzibą przy Alejach Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań jest Pan Tomasz Surdyk
  (kontakt: tomasz.surdyk@zabezpieczenie-danych.pl).

 6. Posiadają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych
  w art. 21 RODO;

 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

   

 1. Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu.

 2. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa.

 3. Jeżeli uważają Państwo, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Stanowisko ds. gospodarki odpadami

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

stanowisko ds. gospodarki odpadami

 Osoba ubiegająca się o stanowisko winna spełnić następujące wymagania:

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe – ochrona środowiska
 • przynajmniej 2-letni staż pracy

 

Dodatkowe:

 • znajomość elektronicznej bazy danych o odpadach (BDO)
 • dobra znajomość obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz umieszczanie danych osobowych na stronie BIP” do 29 czerwca 2020 r. na adres:

 

Zakład Zagospodarowani Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

61-827 Poznań, Al. Marcinkowskiego 11

Tel. 61 8530-813 (14),(15)

www.odpady.poznan.pl

 

 

1)      Administratorem danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu
sp. z o.o. z siedzibą przy Alejach Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań.

2)      Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO” oraz Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.).

3)      Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 poz. 344 ze zm.).

4)      Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji.

5)      Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
z siedzibą przy Alejach Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań jest Pan Tomasz Surdyk
(kontakt: tomasz.surdyk@zabezpieczenie-danych.pl).

6)      Posiadają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych
  w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

7)      Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu.

8)      Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa.

9)      Jeżeli uważają Państwo, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).