Jesteś tutaj:   

Oferty pracy

stanowisko ds. gospodarki odpadami

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:


stanowisko ds. gospodarki odpadami


(zatrudnienie na umowę o pracę na czas zastępstwa)

Osoba ubiegająca się o stanowisko winna spełnić następujące wymagania:
Niezbędne:
• wykształcenie średnie
• przynajmniej 2-letni staż pracy
• dobra znajomość obsługi komputera
• prawo jazdy kat. B

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz umieszczanie danych osobowych na stronie BIP” do 9 marca 2020 r. na adres:

Zakład Zagospodarowani Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
61-827 Poznań, Al. Marcinkowskiego 11
Tel. 61 8530-813 (14),(15)
www.odpady.poznan.pl


1) Administratorem danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu
sp. z o.o. z siedzibą przy Alejach Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań.
2) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO” oraz Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.).
3) Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019 poz. 123 ze zm.).
4) Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji.
5) Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
z siedzibą przy Alejach Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań jest Pan Tomasz Surdyk
(kontakt: tomasz.surdyk@zabezpieczenie-danych.pl).
6) Posiadają Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych
w art. 21 RODO;
• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

7) Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu.
8) Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa.
9) Jeżeli uważają Państwo, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

stanowisko ds. technicznych

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

stanowisko ds. technicznych

(zatrudnienie na umowę o pracę na czas zastępstwa)

 

Osoba ubiegająca się o stanowisko winna spełnić następujące wymagania:

Niezbędne:

 • wykształcenie min. zawodowe techniczne

 • dobra znajomość obsługi komputera oraz programów MS Office i programów opartych o środowisko Windows

 • prawo jazdy kat. B

   

  Dodatkowe:

   

 • znajomość mechaniki pojazdowej

   

   

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz umieszczanie danych osobowych na stronie BIP”do 9 marca 2020 r. na adres:

   

  Zakład Zagospodarowani Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

  61-827 Poznań, Al. Marcinkowskiego 11

  Tel. 61 8530-813 (14),(15)

  www.odpady.poznan.pl

   

   

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu
  sp. z o.o. z siedzibą przy Alejach Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań.

 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO” oraz Ustawa
  z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.).

 3. Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019 poz. 123 ze zm.).

 4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji.

 5. Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
  z siedzibą przy Alejach Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań
  jest Pan Tomasz Surdyk
  (kontakt: tomasz.surdyk@zabezpieczenie-danych.pl).

 6. Posiadają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych
  w art. 21 RODO;

 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

   

 1. Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu.

 2. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa.

 3. Jeżeli uważają Państwo, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

 

 

 

 

 

 

elektryk

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

elektryk ds. technicznych

Osoba ubiegająca się o stanowisko winna spełnić następujące wymagania:

Niezbędne:

 • wykształcenie zawodowe lub średnie o kierunku elektryk/elektromechanik urządzeń przemysłowych, automatyk, elektryk utrzymania ruchu lub pokrewne

 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną

 • umiejętność czytania schematów elektrycznych

 • doświadczenie zawodowe związane z naprawami, konserwacją, utrzymaniem ruchu maszyn i urządzeń przemysłowych

   

  Dodatkowe:

 • uprawnienia kwalifikacyjne SEP G1 G2 G3
 • prawo jazdy kat. B

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz umieszczanie danych osobowych na stronie BIP”do 9 marca 2020 r. na adres:

 

Zakład Zagospodarowani Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

61-827 Poznań, Al. Marcinkowskiego 11

Tel. 61 8530-813 (14),(15)

www.odpady.poznan.pl

 

 

 

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu
  sp. z o.o. z siedzibą przy Alejach Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań.

 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO” oraz Ustawa
  z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.).

 3. Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 poz. 1219 ze zm.).

 4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji.

 5. Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
  z siedzibą przy Alejach Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań
  jest Pan Tomasz Surdyk
  (kontakt: tomasz.surdyk@zabezpieczenie-danych.pl).

 6. Posiadają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych
  w art. 21 RODO;

 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

   

 1. Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu.

 2. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa.

 3. Jeżeli uważają Państwo, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

stanowisko ds. porządkowych

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Stanowisko ds. porządkowych (sprzątaczka)

Osoba ubiegająca się o stanowisko winna spełnić następujące wymagania:

Niezbędne:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Sumienność
 • Dokładność
 • Odpowiedzialność
 • Rzetelność

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018 r. poz. 1000) oraz umieszczanie danych osobowych na stronie BIP”do 20 marca 2020 r. na adres:

 

Zakład Zagospodarowani Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

61-827 Poznań, al. Marcinkowskiego 11

Tel. 61 8530-813 (14),(15)

www.odpady.poznan.pl

Administratorem danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów z siedzibą przy Alejach Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań.

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO” oraz Ustawa
  z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. 2018.0.917).

 2. Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji.

 4. Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów z siedzibą przy Alejach Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznańjest Pan Tomasz Surdyk (kontakt: tomasz.surdyk@zabezpieczenie-danych.pl).

 5. Posiadają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych
  w art. 21 RODO;

 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

   

 1. Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu.

 2. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa.

 3. Jeżeli uważają Państwo, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).