• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Prace na kwaterze

Decyzją z dnia 13 lutego 2017 roku Marszałek Województwa Wielkopolskiego na wniosek Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. wydał decyzję wyrażającą zgodę na zamknięcie kwatery P-3 składowiska odpadów w Suchym Lesie. Zgodnie z tą decyzją z dniem 1 stycznia 2017 roku zaprzestano przyjmowania odpadów do składowania na tej kwaterze.
Obecnie przygotowywana jest koncepcja projektowa na rekultywację kwatery P-3 wraz z instalacją odgazowania (odzyskania i przygotowania biogazu). Wybrany w drodze procedury przetargowej wykonawca, po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych, przystąpi do prac rekultywacyjnych. Rekultywacja prowadzona będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów.


Wersja do druku