• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

USTALENIE OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH

Wychodząc naprzeciw zasadom zawartym w dyrektywach Unii Europejskiej, a także w polskim prawie do ceny podstawowej doliczana jest opłata za umieszczenie odpadów na składowisku ustalana w trybie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) i przepisów wykonawczych. Od sumy tych dwóch składników obliczany jest 8% VAT. Całość stanowi opłatę, którą musi zapłacić każdy, kto chce składować odpady na składowisku odpadów w Suchym Lesie.


Wersja do druku