• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

ODPADY NIEBEZPIECZNE

Każdy w swoim domu wytwarza odpady. Różnią się one między sobą właściwościami, ciężarem, wielkością i szkodliwością dla środowiska. Wiele z nich może również zagrażać zdrowiu, a nawet życiu ludzi i zwierząt. Do odpadów tych zaliczamy między innymi:
  • termometry rtęciowe
  • świetlówki i żarówki energooszczędne
  • zużyty olej silnikowy
  • filtry olejowe
  • stare farby i rozpuszczalniki
  • baterie i akumulatory
  • róznego typu środki i odczynniki chemiczne
  • przeterminowane leki

Każdy z tych odpadów stanowi dla środowiska ogromne zagrożenie. Znajdują sie w nich metale ciężkie (kadm, rtęć, ołów, itp.) oraz groźne substancje chemiczne. Przedostanie się ich do gruntu lub do wód może stanowić poważne zagrożenie ekologiczne, jak i również wpłynąć negatywnie na zdrowie organizmów żywych, w tym oczywiście ludzi. Dla porówniania i przedstawienia skali niebezpieczeństwa: jedna bateryjka guzikowa z zegarka jest wstanie skazić 1m3 gleby lub 400 litrów wody! Taka bateria waży ok 2 gram, a w Polsce sprzedawanych jest ok. 7000 ton baterii rocznie! Łatwo obliczyć jakie zagrożenie niesie ze sobą niewłaściwe postępowanie ze zużytymi bateriami. Kolejnym przykładem są przepracowane oleje silnikowe. Szacuje się, że 1 kg oleju przepracowanego wylanego do przysłowiowego rowu może spowodować niezdatność do użycia nawet 5 mln litrów wody pitnej, a niewłaściwie spalonego – emisję tlenków metali ciężkich, dioksyn i furanów. Oleje przepracowane mogą jednak stanowić również surowiec alternatywny, cenny z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia. Do produkcji nowego oleju w procesie regeneracji zużywa się o 1/3 mniej energii elektrycznej niż przy produkcji oleju z ropy naftowej, a mniejsze zużycie energii to mniejsza emisja szkodliwych gazów i pyłów oraz mniejsze zużycie zasobów naturalnych.

Aby zapewnić bezpieczne pozbycie się tych niebezpiecznych odpadów uruchomiony został GRATOWÓZ oraz Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Więcej na ich temat przeczytać można klikając jeden z poniższych llinków.

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 


Wersja do druku