• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

W dniu 05.07.2007r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska nadał naszemu zakładowi numer rejestrowy E0000063Z. W ten sposób, w myśl Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr. 180, poz. 1495), staliśmy się "zbierającym" zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Każdy mieszkaniec naszego miasta może nieodpłatnie oddać swój stary sprzęt na GRATOWISKO lub do GRATOWOZU. Adresy Gratowisk oraz szczegółowy harmonogram Gratowozu z terminami oraz miejscami zbiórki odpadów znajdziesz poniżej.
 
GRATOWÓZ
 
Punkty Gromadzenia Odpadów Problemowych
 
 
 http://www.elektrosmieci.pl/
                                                      
http://www.zuzyteswietlowki.pl/
 


Wersja do druku