• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

ZBIÓRKA PRZETERMINOWANYCH LEKÓW

ZBIÓRKA PRZETERMINOWANYCH LEKÓW
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. zgodnie z umową zawartą ze Związkiem Międzygminnym „GOAP” świadczy usługę polegającą na zorganizowaniu na terenie miasta Punktów Zbiórki Przeterminowanych Leków w aptekach wraz z ich odbiorem i zagospodarowaniem. Poznańskie apteki wpisane do Rejestru Aptek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej podpisując umowę z naszą Spółką wyposażone zostały w specjalnie do tego celu przeznaczone pojemniki. W pojemnikach tych, mieszkańcy mogą nieodpłatnie pozostawić zalegające w domu przeterminowane leki. 

Do pojemników na przeterminowane leki można wrzucać:
• tabletki
• kapsułki
• czopki
• proszki w opakowaniu
• syropy
• maści
• żele roztwory
• krople zamknięte w szczelnych opakowaniach.

Do pojemników na przeterminowane leki nie można wrzucać:
• zużytych strzykawek i opatrunków
• aerozoli
• termometrów
• glukometrów
• zużytych igieł

Przeterminowane leki mieszkańcy Związku Międzygminnego „GOAP” mogą również oddać do jednego z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK).

Leki pozostawiane przez Poznaniaków odbierane są z Aptek 4 razy w roku zgodnie z udostępnionym poniżej Harmonogramem:

http://odpady.poznan.pl/dir/zalacznik/wiadomosc/1735/harmonogram_apteki_2019.pdf

 Załączniki:


Wersja do druku