• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA

Jednym z aktywnie podejmowanych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. działań jest prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami zmierzających do poprawy świadomości ekologicznej mieszkańców a przez to do poprawy stanu środowiska naturalnego.
Priorytetem w zakresie edukacji ekologicznej jest wykształcenie świadomości ekologicznej u przeważającej części społeczeństwa i przekonanie o konieczności myślenia i działania według zasad ekorozwoju. Cel ten osiągany jest przez Spółkę poprzez intensyfikację aktualnych działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz poszerzenie sposobów edukowania o nowe formy. Bardzo ważne w tym zakresie jest łączenie wiedzy przyrodniczej z humanistyczną oraz działania praktyczne. Zależy nam, aby prowadzone działania edukacyjne były nie tylko kompleksowe i dostosowane do wieku odbiorców, ale również atrakcyjne.
Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży to najważniejszy segment działań edukacyjnych. Z roku na rok prowadzone działania dają coraz lepsze skutki co pozwala stwierdzić, iż przedsięwzięcia podejmowane przez Zakład są słuszne i efektywne.
Rolą kampanii edukacyjnej prowadzonej przez Spółkę jest aktywizacja społeczeństwa, motywowanie do działań proekologicznych, ścisła współpraca z mieszkańcami a także rozwijanie wrażliwości oraz chęci działania na rzecz kształtowania i ochrony środowiska.
Dzięki działaniom edukacyjnym prowadzonym przez ZZO Poznań sp. z o.o. znacznie wzrosło zainteresowanie Poznaniaków tematem segregacji odpadów co widoczne jest w ilościach odpadów problemowych trafiających na Gratowiska. Poznaniacy chętnie angażują się w działania na rzecz środowiska przyrodniczego przynosząc przeterminowane leki do aptek, oddając zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz korzystając z toreb wielokrotnego użytku oraz uczestnicząc w wielu akcjach i spotkaniach edukacyjnych.
Spółka duży nacisk kładzie na edukowanie najmłodszych, którzy poprzez swoje zainteresowania i ambicje wpływają na osoby starsze ze swojego otoczenia. Spółka aktywnie współpracuje z mieszkańcami aglomeracji, ze szkołami, przedszkolami i jednostkami miejskimi.
Jedną z atrakcyjniejszych form kształtowania świadomości, zwłaszcza młodszej części mieszkańców, jest oddana w grudniu 2003 r. ścieżka edukacyjna. Ma ona na celu przybliżenie zasad funkcjonowania składowiska miejskiego oraz zapoznanie dzieci, młodzieży i studentów z działaniami podejmowanymi przez nas na terenie miasta Poznania.
Ścieżka edukacyjna składa się z kilku przystanków i wyposażona została w tablice informacyjne przedstawiające poszczególne zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
W 2004 roku ścieżka edukacyjna wzbogacona została o wiele gatunków krzewów, przy których znajdują się tabliczki z nazwami nasadzonej roślinności. Dzieci i młodzież zwiedzające składowisko oprócz zaznajomienia się ze sposobem jego funkcjonowania, mają możliwość poznawania roślinności.
W 2008 roku ścieżka rozbudowana została o plac zabaw dla najmłodszych. Oprócz kompleksu urządzeń do zabawy, na placu znalazły się też tablice z informacjami nt. fauny i flory występującej wokół składowiska.
Kolejnym elementem edukacji jest oddane do użytku w czerwcu 2009 roku Laboratorium energii odnawialnej. W skład laboratorium wchodzą cztery urządzenia wytwarzające energię elektryczną z wiatru i słońca. Zamontowano dwa wiatraki, jeden o osi poziomej, drugi o osi pionowej oraz dwa ogniwa fotowoltaiczne o różnej budowie – polikrystaliczny
i monokrystaliczny. Urządzenia zaopatrzono w układy pomiaru i archiwizacji ilości wytwarzanej energii elektrycznej. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest prowadzenie analiz skuteczności funkcjonowania tych urządzeń pod względem zmienności warunków klimatycznych w województwie wielkopolskim. Uzupełnienie laboratorium stanowi gablota przedstawiająca cztery doświadczenia z lekcji fizyki: radiometr Crookesa, silnik prądu stałego, dysk Newtona oraz układ pomiaru napięcia z ogniwa fotowoltaicznego. Wyposażenie gabloty zasilane jest w energię elektryczną wytworzoną przy pomocy wiatraków i ogniw znajdujących się na terenie laboratorium. Energia pochodząca z siły wiatru oraz promieni słonecznych zaliczana jest do tzw. "odnawialnych źródeł energii".
Na chwilę obecną wycieczki prowadzone są w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Wrzesińskiej 12 gdzie omawiana jest specyfika działania punktu oraz zagadnienia związane z prawidłowym postępowaniem z odpadami problemowymi i niebezpiecznymi.


Wersja do druku