• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

MONITORING ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Monitoring środowiska naturalnego w rejonie składowiska odpadów w Suchym Lesie umożliwia kontrolę wpływu składowiska na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, takie jak wody powierzchniowe i podziemne, powietrze i gleba. Wykonywane są również badania składu chemicznego wód odciekowych składowiskowych, zarówno surowych jak i oczyszczonych, dzięki czemu można wyeliminować zagrożenie wynikające z przenikania zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Monitoring środowiska naturalnego umożliwia na bieżąco śledzenie stanu poszczególnych komponentów środowiska i prowadzić działania ograniczające negatywne oddziaływanie składowiska odpadów na środowisko. System kontrolno – pomiarowy prowadzony jest przez cały rok zgodnie z rozporządzeniami Ministra Ochrony Środowiska i funkcjonuje od 1994 roku.

Pobór próbki wody do monitoring stawu


Wersja do druku