• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

ZESPÓŁ OBIEKTÓW INSTALACJI ODGAZOWANIA SKŁADOWISKA I PRODUKCJI ENERGII

Zasada działania instalacji odgazowania
 
Biogaz jest wydobywany z dna kwatery systemem studni, a następnie kierowany do stacji zbiorczych, skąd trafia do stacji ssawo- dmuchawy i następnie do elektrociepłowni, gdzie jest on przetwarzany na energię elektryczną. Służą do tego celu agregaty prądotwórcze.
Pracujące agregaty, wytwarzają energię elektryczną, która jest wykorzystywana bezpośrednio na Składowisku, do zasilania urządzeń oraz oświetlenia, natomiast reszta sprzedawana jest do sieci elektroenergetycznej. Biogaz można eksploatować po ok. 4-5 latach od powstania kwatery, przez okres ok. 30 lat.
Gaz ze stacji zbiorczych transportowany jest do kontenerowej stacji ssawo-dmuchawy. Ssawa gazowa w wykonaniu przeciwwybuchowym, wytwarzając podciśnienie zasysa gaz ze studni gazowych, a następnie spręża go do odpowiedniego ciśnienia zasilając zespoły prądotwórcze lub pochodnię do spalania biogazu. Przy zawartości CH4 poniżej 30% i O2 powyżej 3% biogaz nie nadaje się do energetycznego wykorzystania, w związku z czym unieszkodliwiany jest w pochodni.
 Instalacja pozyskiwania i przygotowania biogazu wyposażona jest w system wizualizacji parametrów pracy. System przedstawia podstawowe parametry procesu pozyskiwania biogazu, przygotowania biogazu dla zespołów prądotwórczych lub pochodni, a także pracy zespołów prądotwórczych oraz parametrów wytworzonej energii elektrycznej i cieplnej.
 Do układu chłodzącego agregaty prądotwórcze podłączona jest dodatkowo instalacja do odzysku ciepła. Ciecz chłodząca oddaje ciepło wodzie, która jest rozprowadzana do pomieszczeń na Składowisku i ogrzewa je. Ponadto ogrzewana jest również woda służąca np. do mycia.
 
Budynek elektrociepłowni
 
 Więcej zdjęć znajdziesz w Galerii.


Wersja do druku