• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

ZESPÓŁ OBIEKTÓW INSTALACJI ODGAZOWANIA SKŁADOWISKA I PRODUKCJI ENERGII

Ogólny opis działania instalacji odgazowania
 
Biogaz ze studni wierconych, wyposażonych w rury perforowane, transportowany jest indywidualnymi rurociągami do trzech zbiorczych stacji kontenerowych, w których znajdują się kolektory zbiorcze oraz armatura regulacyjno-pomiarowa.
Gaz ze stacji zbiorczych transportowany jest do kontenerowej stacji ssawo-dmuchawy. Ssawa gazowa w wykonaniu przeciwwybuchowym, wytwarzając podciśnienie zasysa gaz ze studni gazowych, a następnie spręża go do ciśnienia ok. 100 mbar zasilając zespoły prądotwórcze lub pochodnię do spalania biogazu. Przy zawartości CH4 poniżej 30% i O2 powyżej 3% biogaz nie nadaje się do energetycznego wykorzystania, w związku z czym unieszkodliwiany jest w pochodni.
 Instalacja pozyskiwania i przygotowania biogazu wyposażona jest w system wizualizacji parametrów pracy. System przedstawia podstawowe parametry procesu pozyskiwania biogazu, przygotowania biogazu dla zespołów prądotwórczych lub pochodni, pracy zespołów prądotwórczych oraz parametrów wytworzonej energii elektrycznej i cieplnej.
 Elektrociepłownia biogazowa wyposażona została w zasilacz bezprzerwowy UPS, dzięki któremu przy zaniku napięcia w sieci elektroenergetyki instalacja do unieszkodliwiania biogazu może pracować bezprzerwowo i produkować energię na potrzeby całego składowiska.
 
Budynek elektrociepłowni
 
 Więcej zdjęć znajdziesz w Galerii.


Wersja do druku