• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Podstawy działania ZZO

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. działa zgodnie z obowiązującymi w Polsce wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska, w szczególności:
- Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001, Nr 62, poz. 627, z póź. zmianami)
- Ustawa o odpadach (Dz.U. 2013, Nr 0, poz. 21, z póź. zmianami)
- Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015, poz. 1688, z póź. zmianami)
- Ustawa o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009, Nr 79, poz. 666, z póź. zmianami).
 
Zakład wpisuje sie również w założenia przyjęte Wojewódzkim Programie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego oraz Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania.


Wersja do druku