• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Mobilny Punkt Selektywenego Zbierania Odpadów Komunalnych

 Do MPSZOK (GRATOWOZU) można oddać:

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• zużyte baterie i akumulatory przenośne,
• przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych (można również oddać bezpłatnie do aptek),
• odpady niebezpieczne, w tym chemikalia: farby, rozpuszczalniki, opakowania po środkach ochrony roślin pochodzące z gospodarstw domowych.
 
2. Nie można oddawać:
• materiałów zawierających azbest,
• odpadów w ilościach wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej odpady w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierające kilkanaście butelek tego samego odpadu,
• odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
• odpadów, których odebranie może naruszać przepisy,
• odpadów w opakowaniach cieknących oraz spoza listy odpadów wymienionych w informacji o zbiórce,
• jakichkolwiek odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego np. chemikalia nietypowe dla prac domowych (kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki),
• odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, opon, odpadów zielonych, odpadów komunalnych zmieszanych, papieru, szkła i tworzywa sztucznego.
 
3. Pamiętać należy o tym, że:
• Odpady wymagające opakowania muszą być umieszczone w szczelnych tzn. niecieknących i nieuszkodzonych opakowaniach oraz aby posiadały oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.
• Pracownik firmy ma prawo odmówić przyjęcia odpadu jeśli byłoby to sprzeczne
z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
 
Regulamin MPSZOK
 
Harmonogram Poznań 2017
 
Harmonogram Swarzędz 2017


Wersja do druku