• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Ścieżka edukacyjna na składowisku odpadów komunalnych w Suchym Lesie

Podejmujemy liczne działania zmierzające do poprawy świadomości ekologicznej naszych mieszkańców, a przez to poprawy stanu środowiska naturalnego. Nasze działania polegają na prowadzeniu systemowych, konsekwentych akcji edukacyjno-informacyjnych, na które składają sie filmy edukacyjne, ulotki, kalendarze, plakaty oraz gadżety promujące postawy proekologiczne.
 
Jedną z atrakcyjniejszych form kształtowania świadomości, zwłaszcza młodszej części mieszkańców, jest oddana w grudniu 2003 r. ścieżka edukacyjna. Ma ona na celu przybliżenie zasad funkcjonowania składowiska miejskiego oraz zapoznanie dzieci, młodzieży i studentów z działaniami podejmowanymi przez nas na terenie miasta Poznania .
Ścieżka edukacyjna składa się z kilku przystanków i wyposażona została w tablice informacyjne przedstawiające poszczególne zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
W 2004 roku ścieżka edukacyjna wzbogacona została o wiele gatunków krzewów, przy których znajdują się tabliczki z nazwami nasadzonej roślinności. Dzieci i młodzież zwiedzające składowisko oprócz zaznajomienia się ze sposobem jego funkcjonowania, mają możliwość  poznanawania roślinności.
W 2008 roku ścieżka rozbudowana została o plac zabaw dla najmłodszych. Oprócz kompleksu urzadzeń do zabawy, na placu znalazły się też tablice z informacjami nt. fauny i flory występującej wokół składowiska.
Kolejnym elementem edukacji jest oddane do użytku w czerwcu 2009 roku Laboratorium energii odnawialnej. W skład laboratorium wchodzą cztery urządzenia wytwarzające energię elektryczną z wiatru i słońca. Zamontowano dwa wiatraki, jeden o osi poziomej, drugi o osi pionowej oraz dwa ogniwa fotowoltaiczne o różnej budowie – polikrystaliczny
i monokrystaliczny. Urządzenia zaopatrzono w układy pomiaru i archiwizacji ilości wytwarzanej energii elektrycznej. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest prowadzenie analiz skuteczności funkcjonowania tych urządzeń pod względem zmienności warunków klimatycznych w województwie wielkopolskim. Uzupełnienie laboratorium stanowi gablota przedstawiająca cztery doświadczenia z lekcji fizyki: radiometr Crookesa, silnik prądu stałego, dysk Newtona oraz układ pomiaru napięcia z ogniwa fotowoltaicznego. Wyposażenie gabloty zasilane jest w energię elektryczną wytworzoną przy pomocy wiatraków i ogniw znajdujących sie na terenie laboratorium. Energia poochodząca z siły wiatru oraz promieni słonecznych zaliczana jest do tzw. "odnawialnych źródeł energii".
Plac zabaw oraz Laboratorium energii odnawialnej


Wersja do druku