• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Dzień otwarty

Po raz drugi w tym roku Zakład Zagospodarowania Odpadów umożliwił zainteresowanym zwiedzenie Składowiska Odpadów w Suchym Lesie. W tym roku odwiedziło nas ponad 60 osób. Naszymi gośćmi byli  mieszkańcy  Poznania, gminy Suchy Las a także innych okolicznych wielkopolskich gmin.  Z pętli autobusowej Jana III Sobieskiego odjechały dwa autobusy , którymi Felek Flaszka i Brat Pet przewieźli  mieszkańców Poznania  na składowisko. Uczestnicy przeszli Ścieżką Edukacyjną, zapoznali się z systemem gospodarki odpadami, funkcjonowaniem składowiska  oraz  zwiedzili laboratorium energii odnawialnej. Podczas dnia otwartego zagościli również studenci Studiów Podyplomowych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Grupa pod opieką dr Rafała Bernarda wysłuchała prelekcji Dyrektora Zakładu Zagospodarowania Odpadów  Krzysztofa Krauze pt..: „Kompleksowa gospodarka odpadami Zakładu Zagospodarowania Odpadów Miasta Poznania” i zapoznali się z kompostownią odpadów zielonych i jej produktem nawozem Bio-Felek oraz innymi obiektami w tym Punktem Selektywnego Gromadzenia Odpadów.
Na zakończenie dnia otwartego na uczestników czekały drobne upominki oraz ciepły poczęstunek – przepyszna grochówka.


Wersja do druku