• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Konferencja zapobieganie wytwarzaniu odpadów

 13 września 2011r. w Brnie odbyła się Konferencja na temat zapobiegania wytwarzaniu odpadów organicznych.
Konferencja została zorganizowana w ramach Projektu MINIWASTE, który ma na celu zmierzenie się z problemem zapobiegania wytwarzaniu odpadów organicznych oraz ich przetwarzania.  Poświęcona została zagadnieniom zapobiegania wytwarzaniu i zmniejszenia ilości odpadów biodegradowalnych przy zastosowaniu innowacyjnego podejścia, np. kompostowanie w gospodarstwach domowych i na poziomie społeczności lokalnej, stosowanie zasad mądrego ogrodnictwa, czy też zapobieganie wytwarzaniu odpadów spożywczych.
 Podczas konferencji wystąpili m.in. przedstawiciel Stowarzyszenia Miast i Regionów na rzecz recyklingu i zrównoważonego zarządzania zasobami, przedstawiciel Czeskiego Ministerstwa Środowiska, przedstawiciel Związku Miast i Miejscowości Republiki Czeskiej, pracownicy Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Brna, przedstawiciel Międzygminnego Przedsiębiorstwa Zarządzania Odpadami Zespołu Metropolitalnego Porto (LIPOR), przedstawiciel projektu Pre-Waste, przedstawiciel miasta Zabreh na Morave oraz jako przedstawiciel Miasta Poznania Krzysztof Krauze, Dyrektor Zakładu Zagospodarowania Odpadów.
 Przedstawiciel ZZO przedstawił na czym polega przetwarzanie odpadów organicznych  w kompostowni odpadów biodegradowalnych na składowisku w Suchym Lesie w ramach sesji na temat dobrych praktyk i innowacyjnego podejścia do zagadnień redukcji i zapobiegania wytwarzaniu odpadów organicznych.
 
 


Wersja do druku