• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Europejska Nagroda Ekologiczna

15 lipca  w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja XIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego, w którym wziął udział Dyrektor Zakładu Zagospodarowania Odpadów miasta Poznania Krzysztof Krauze.
 
            W Gali wzięli udział: Prezydent RP Bronisław Komorowski - honorowy patron Konkursu, małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska – Przewodnicząca Narodowej Rady Ekologicznej, Jacek Michałowski – Szef Kancelarii Prezydenta RP, Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w KPRP, Maciej Klimczak- Podsekretarz Stanu w KPRP.
Po okolicznościowym wystąpieniu Pana Prezydenta RP B. Komorowskiego, Ministrowie Olgierd Dziekoński i Maciej Klimczak wręczyli nagrody laureatom i wyróżnionym w XII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku".  Na wniosek Narodowej Rady Ekologicznej Zakład Zagospodarowania Odpadów otrzymał od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Certyfikat- Europejską Nagrodę Ekologiczną.            Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przyjaźni Środowisku” organizowany jest już od 13 lat pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP. Organizatorem Głównym Konkursu jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Idea Konkursu opiera się na założeniu, że promowanie obywatelskich postaw proekologicznych ma równie fundamentalne znaczenie jak wdrażanie przyjaznych środowisku technologii, toteż w Konkursie oceniane są zarówno innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej, co z roku na rok przyciąga coraz większą rzeszę samorządów, przedsiębiorstw, placówek edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych.
            Podstawowym celem Konkursu jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Ponadto Konkurs ma za zadanie wyróżniać podmioty zaangażowane w edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży, społeczności lokalnych, promować nowatorskie rozwiązania mające istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.
            Podczas spotkania poza wręczeniem nagród 10 samorządom i 14 firmom z całego kraju zostały powołane 74 osoby  do narodowej Rady Ekologicznej, która działa pod przewodnictwem Żony prezydenta- Anny Komorowskiej. Powołano osoby z parlamentu, inspektoratów ochrony środowiska, funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, uczelni oraz branżowych organizacji. Wśród nominowanych znaleźli się m.in.  były premier Józef Oleksy, były minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski i wiceszef komisji ochrony środowiska Michał Wojtczak.
 
  
 


Wersja do druku