• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Przedstawiciele Związku Miast Polskich

   Dnia 6 lipca br. na terenie Składowiska m. Poznania w Suchym Lesie odbyło się spotkanie gości Grupy Wymiany Doświadczeń w zakresie efektywności energetycznej.
            Uczestnicy z Ełku, Częstochowy, Murowanej Gośliny, Słupska oraz Poznania spotkali się w ramach Projekt nt. „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego”. Zadania w ramach GWD „Efektywność energetyczna” obejmują w szczególności: promowanie zrównoważonego zarządzania energią w miastach, dzielenie się doświadczeniami miast w dziedzinie zarządzania energetyką komunalną, wymiana informacji i pomysłów w kierunku efektywniejszego zarządzania energią, przygotowanie wskaźników porównawczych dla miast w zakresie efektywności energetycznej.
            Goście zwiedzili Składowisko m. Poznania w Suchym Lesie, zapoznali się z jego funkcjonowaniem oraz z gospodarką odpadami na terenie m. Poznania.
Duże zainteresowanie wywołała elektrociepłownia  biogazowa produkująca prąd i ciepło na potrzeby własne i sprzedaż. Uczestnicy interesowali się ilością sprzedanej energii, składem biogazu oraz zapoznali się z działaniem laboratorium energii odnawialnej gdzie energia wytworzona przy pomocy wiatraków o ogniw zasila gablotę  przedstawiającą cztery doświadczenia z lekcji fizyki: radiometr Crookesa, silnik prądu stałego, dysk Newtona oraz układ pomiaru napięcia z ogniwa fotowoltaicznego.


Wersja do druku