• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

XXVI edycja Olimpiady Edukacji Ekologicznej

Dnia 16 kwietnia odbyła się kolejna XXVI edycja Olimpiady Edukacji Ekologicznej. Eliminacje wojewódzkie odbyły się  w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu przy
ul. Śniadeckich 54/58. Patronat nad Olimpiadą objął Minister Środowiska, Minister Edukacji Narodowej  oraz Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody. W Województwie Wielkopolskim patronuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.
 Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 137 uczniów z 59 szkół. Do etapu centralnego przeszło 7 osób z Województwa Wielkopolskiego. Zwycięstwo na szczeblu krajowym gwarantuje wstęp bez egzaminów na ponad 50 uczelni wyższych w kraju. Misją Olimpiady jest propagowanie idei ochrony środowiska poprzez kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego i procesów jego degradacji.
 Podczas Olimpiady pojawiły się m.in. pytania dotyczące odpadów komunalnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, selektywnej zbiórki odpadów czy energii odnawialnej. Uczestnicy wykazali się wysokim poziomem wiedzy na temat ekologii i umiejętnościami w poruszaniu tego, jakże w dzisiejszych czasach ważnego tematu.
 Zakład Zagospodarowania Odpadów sfinansował nagrody dla finalistów i laureatów etapu wojewódzkiego. Przedstawiciel Zakładu miał również zaszczyt wręczać nagrody zwycięzcom.
 
 


Wersja do druku