• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Relacja z Targów Edukacyjnych

4-6 marca br. na terenie Międzynarodowych Targów Edukacyjnych  odbyły się  XV Targi Edukacyjne. Zakład Zagospodarowania Odpadów miał na nich swoje stoisko przy Eko Forum, stoisko zorganizowano po raz drugi, na którym zaprezentowały się  instytucje państwowe i samorządowe oraz organizacje pozarządowe. Celem przedsięwzięcia była prezentacja podmiotów zajmujących się nieformalną edukacją ekologiczną oraz przedstawienie ich bogatej oferty dydaktycznej.

W tym roku udział w Eko Forum wzięło 18 jednostek:
•    Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju,
•    Fundacja Biblioteka Ekologiczna – Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Poznaniu,
•    Fundacja „Pro terra” Centrum Edukacji Ekologicznej dla Zrównoważonego Rozwoju,
•    Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Poznaniu,
•    Koło Naukowe Ochrony Środowiska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu),
•    Lasy Państwowe,
•    Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Poznaniu,
•    Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
•    Południowowielkopolska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków,
•    Sekcja Ekologii i Ochrony Przyrody Koła Naukowego Przyrodników (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
•    Sekcja Kształtowania i Ochrony Środowiska Studenckiego Koła Naukowego Geografów (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
•    Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju,
•    Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju „Agro-Group”,
•    Wielkopolski Park Narodowy,
•    ZielonaLekcja.pl portal edukacji ekologicznej,
•    Zakład Zagospodarowania Odpadów,
•    Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego,
•    Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”
  Na stoisku Zakładu Zagospodarowania Odpadów zaprezentowaliśmy najnowszą makietę przedstawiającą działanie oczyszczalni na składowisku w Suchym Lesie. Makieta wzbudzała bardzo duże zainteresowanie.
Rozdaliśmy setki ulotek i gadżetów, m.in. kredki, długopisy, ołówki, smycze, czapeczki, koszulki, kolorowanki, książeczki informacyjno-edukacyjne, itd. Każdy uczestnik Targów, który prawidłowo odpowiedział na pytanie związane z gospodarką odpadami na terenie miasta Poznania dostawał od nas mały upominek. Odwiedziły nas również Przedszkolaki, które kolorowały  odpadowe kolorowanki i wykazały się obszerną wiedzą na temat działalności ZZO.  

Maskotki ZZO- Felek Flaszka i Brat Pet również aktywnie uczestniczyli w Targach rozdając harmonogramy i balony na Eko Forum. 
Wystawione zostały również prace uczniów i przedszkolaków  z poznańskich szkół wykonane na zeszłoroczny konkurs „ O tym mówi cały Świat, że Gratowóz ma 5 lat”.


Wersja do druku