• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Europejska Nagroda Ekologiczna

 4 lutego odbyła się Gala XII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku", podczas której Zakład Zagospodarowania Odpadów otrzymał Europejską Nagrodę Ekologiczną za działanie pt. „Kompleksowa gospodarka odpadami- działania minimalizujące negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze w aglomeracji poznańskiej”. Nagrodę odebrał  w imieniu ZZO w hotelu Sofitel Victoria  w Warszawie Dyrektor Krzysztof Krauze.

  Konkurs odbył się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Na uroczystości obecny był  przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, który pełnił funkcję Przewodniczącego Narodowej Rady Ekologicznej oraz Pierwsza Dama p. Anna Komorowska , która objęła funkcję Przewodniczącej po prof. Jerzym Buzku. Celem Europejskiej Nagrody Ekologicznej - European Ecological Award „Environment Friendly” jest wyróżnienie jednostek zaangażowanych w realizację działań mających na celu dostosowanie do wymagań unijnych w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju, niwelowanie różnic w rozwoju pomiędzy krajami członkowskimi, a także pomiędzy poszczególnymi ich regionami.
 Nagrodzone przedsięwzięcie  obejmowało przede wszystkim działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów oraz Miasta Poznania związane z minimalizowaniem negatywnego wpływu odpadów na środowisko oraz rozwiązania, które stosowane są na terenie Poznania. Opisane zostały m.in.  następujące działania: zarządzanie składowiskiem odpadów- bieżąca eksploatacja i końcowa rekultywacja, produkcja i sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej wytwarzanej z biogazu, prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów,  przetwarzanie odpadów biodegradowalnych, prowadzenie Punktów Gromadzenia Odpadów Problemowych jak również  wszelkie  przedsięwzięcia sprzyjające utrzymaniu porządku i czystości na terenie miasta oraz działania związane z prowadzeniem edukacji ekologicznej na terenie Miasta Poznania.
 


Wersja do druku