• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Nagrody dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Zakład Zagospodarowania Odpadów otrzymał w trakcie Targów Ochrony Środowiska Poleko dwie nagrody w XI edycji Konkursu o Puchar Recyklingu. Organizatorem konkursu był Przegląd Komunalny pod patronatem Ministerstwa Środowiska, Związku Miast Polskich oraz Polskiej Izby Ekologii.
 Konkurs o Puchar Recyklingu organizowany przez „Przegląd Komunalny” to jedyne w Polsce przedsięwzięcie, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne. Celem Konkursu było wyłonienie i nagrodzenie spośród zgłoszonych podmiotów, tych które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u źródła, prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną.
 Zakład Zagospodarowania odpadów został” Mistrzem Edukacji Ekologicznej” oraz otrzymał statuetkę w kategorii „ Zielony Kontakt” w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców. W związku z wygraną ZZO otrzymał  również nagrodę łącznej wysokości 15 tys. zł ufundowaną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którą zamierzamy wykorzystać na dalszą efektywną edukację ekologiczną mieszkańców Poznania.


Wersja do druku