• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Najlepsza strona internetowa poświęcona odpadom

3 Listopada w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu odbyła się V Dolnośląska Konferencja realizowana pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego pn „Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych i biodegradowalnych w gminie - wyniki i kierunki rozwiązań”. Konferencja skierowana była do przedstawicieli gminnych i powiatowych jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i firm działających w branży zagospodarowania odpadów, organizacji recyklerskich, organizacji pozarządowych i instytucji z terenu województwa dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. W trakcie spotkania nastąpiło wręczenie nagród i dyplomów w konkursie na „Najlepiej segregującą gminę na Dolnym Śląsku” oraz „Najciekawsze strony internetowe poświęcone odpadom”.
 Zakład Zagospodarowania Odpadów został laureatem konkursu „Najciekawsze strony internetowe poświęcone odpadom” i za zajęcie III miejsca otrzymaliśmy wyróżnienie w postaci dyplomu i nagrody. Konkurs  organizowany był przez Fundację „ Zielona Akcja”. Konkurs miał na celu podniesienie jakości i poziomu stron internetowych prezentujących zagadnienia ochrony środowiska, a szczególnie na temat odpadów. Promował upowszechnienie informacji o postępowaniu z odpadami poprzez dostęp internetowy oraz prezentację najważniejszych zagadnień związanych z gospodarką odpadami, w sposób ciekawy i zachęcający mieszkańców do zmiany codziennych zachowań i nawyków.

 Strona internetowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów www.odpady.poznan.pl powstała w 2003 roku. Od tego czasu systematycznie się zmienia i z roku na rok staje się coraz bardziej dostępna dla zainteresowanych gospodarką odpadami oraz mieszkańców Miasta Poznania, którzy korzystają z licznych usług świadczonych przez ZZO. Na stronie internauci znajdą wiele przydatnych informacji związanych z gospodarką odpadami na terenie miasta Poznania oraz w przystępny sposób przedstawiony i omówiony jest zakres działania Zakładu. Zamieszczane są również obszerne informacje o nowych podejmowanych działaniach oraz zakończonych inwestycjach.  Na stronie działa również serwis animowany z „Felkiem Flaszką” i „Bratem PETem”, którzy są przewodnikami po nim. W ciekawy sposób wprowadzają oni nie tylko dzieci, ale również dorosłych w tematykę segregacji odpadów, działalności Zakładu i składowiska poprzez zabawę uświadamiają dzieciom, że i one mają wpływ na otaczające je środowisko. Powstała również interaktywna mapa Poznania, która pomaga w znalezieniu pojemników do segregacji surowców wtórnych, punktów zbiórki przeterminowanych leków, zbiórki zużytych baterii oraz miejsc postoju Gratowozu -Mobilnego Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych.
 Poznaniacy, którzy nie wiedzą gdzie przekazać odpady problemowe mogą korzystać z internetowego słownika odpadowego dostępnego na stronie Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Po wejściu na stronę słownika internaucie pokazuje się pasek z listą odpadów, a po wyborze interesującego nas odpadu przedstawiona jest lista miejsc, do których można go dostarczyć. Słownik odpadowy można uruchomić wpisując adres www.odpady.poznan.pl/slownik_odpadowy. W słowniku jest pięćdziesiąt pozycji różnych odpadów, wśród których możemy wymienić takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, stare meble czy baterie. Oczywiście jest on stale uzupełniany o kolejne lokalizacje legalnego pozbywania się odpadów.


Wersja do druku