• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Relacja z dnia otwartego

ZZO prowadzi działania edukacyjne organizując liczne spotkania dla dzieci,  młodzieży i dorosłych na terenie zakładu. W trakcie wizyty uczestnicy mają możliwość przejścia się ścieżką edukacyjną oraz poznać zakres działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów.
Od roku 2007 w maju na terenie składowiska odbywają się Dni Otwarte. Co roku składowisko odwiedza wielu gości, którzy są nie tylko mieszkańcami Poznania i gminy Suchy Las, ale także innych wielkopolskich gmin, którzy chcą się zapoznać z zasadami i specyfiką funkcjonowania Zakładu i składowiska. Co roku bramy składowiska stają otworem dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Organizując Dzień Otwarty, umożliwiliśmy wszystkim chętnym zapoznanie się z  systemem gospodarki odpadami. Spacerując, nasi goście zwiedzają teren składowiska, dowiadują się na czym polega składowanie odpadów, rekultywacja, odzysk biogazu czy też odwrócona osmoza na zasadzie której działa oczyszczalnia odcieków na składowisku, co się dzieje ze skoszoną trawą i czym jest Bio-Felek. Uświadamiamy mieszkańcom jak Zakład Zagospodarowania Odpadów zapobiega szkodliwemu działaniu zdeponowanych odpadów na środowisko. Goście wykazują ogromne zainteresowanie tematyką związaną z przetwarzaniem biogazu na energię elektryczną.
W sobotę 9 października  odbył się kolejny Dzień Otwarty na składowisku w Suchym Lesie, w którym uczestniczyło około 100 mieszkańców. Goście wg planu wyruszyli z pętli autobusowej Jana III Sobieskiego podstawionym autobusem z reklamą Gratowiska na składowisko aby zapoznać się z funkcjonowaniem obiektu oraz z zasadami racjonalnej gospodarki odpadami.
Po dużej dawce wiedzy wszyscy przed powrotem do domu posilili się gorącą grochówką zabierając interesujące ich ulotki dotyczące segregacji odpadów i Gratowisk oraz kolorowanki przygotowane przez Miasto Poznań.


Wersja do druku