• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

System wizualizacji i rejestracji parametrów pracy urządzeń w Laboratorium Energii Odnawialnej

 We wrześniu Zakład Zagospodarowania Odpadów uruchomił system wizualizacji i rejestracji parametrów pracy urządzeń znajdujących się w Laboratorium Energii Odnawialnej na Składowisku Odpadów miasta Poznania w Suchym Lesie. Wytwarzana moc elektryczna w sposób ciągły jest prezentowana na stronie internetowej www.odpady.poznan.pl , w zakładce Laboratorium (http://laboratorium.odpady.poznan.pl/). Takie rozwiązanie pozwala zainteresowanym osobom na zapoznanie się ze sprawnościami wytwarzania energii odnawialnej w poszczególnych urządzeniach, z energii zawartej w promieniach słońca oraz wiatru. Wyniki pomiarów analizowane w dłuższej perspektywie czasu, pozwolą na określenie możliwości wytwarzania energii elektrycznej ze słońca i wiatru w położeniu geograficznym na jakim znajduje się Poznań i Województwo Wielkopolskie. Dla osób zainteresowanych bardziej szczegółowymi parametrami pracy urządzeń, istnieje możliwość pozyskiwania również wielkości powstającego prądu, napięcia ładowania i prędkości wiatru. Szeroki zakres rejestrowanych parametrów umożliwi m.in. zaciekawionym uczniom i studentom na wykorzystywanie wyników pomiarów, podczas pisania np. prac inżynierskich i magisterskich.
Laboratorium energii odnawialnej na składowisku odpadów m. Poznania powstało w 2009 roku, wyposażone jest:
• turbinę wiatrową o poziomej osi obrotu o mocy 200W
• turbiną wiatrową o pionowej osi obrotu o mocy 300W
• moduł fotowoltaiczny polikrystaliczny o mocy 140W
• moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny o mocy 140W
• gablotę wodoszczelną z opisem doświadczeń omawianych na lekcjach fizyki: model silnika elektrycznego, dysk Newtona, radiometr Crookesa.

 Funkcjonowanie laboratorium umożliwia osobom odwiedzającym składowisko na zapoznanie się z możliwościami wytwarzania ekologicznej energii ze słońca i wiatru. Obiekt stanowi zachętę dla mieszkańców Poznania do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w domach, zakładach pracy, itd..
 Poznań jest pierwszym miastem w Polsce, które ma laboratorium energii odnawialnej na zrekultywowanej kwaterze składowiska. Zagospodarowanie starej kwatery składowiska wraz z laboratorium stanowi  przykład dla uczestników rozpoczynających się dziś w Poznaniu, a organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego warsztatów projektu SufalNet4EU. Jest on projektem programu INTERREG IVC, celem którego jest utworzenie 15 ostatecznych planów działania dotyczących zagospodarowania zamkniętych składowisk odpadów w całej Europie do końca 2011r.


Wersja do druku