• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Krok po kroku - czyli ścieżka edukacyjna na składowisku w Suchym Lesie

Na terenie składowiska w Suchym Lesie Zakład Zagospodarowania Odpadów organizuje wiele spotkań edukacyjnych  dla przedszkolaków,  uczniów poznańskich szkół a także dla mieszkańców Poznania. Odwiedzający mają do dyspozycji ścieżkę edukacyjną, laboratorium czystej energii oraz ekologiczny plac zabaw. Początki ścieżki edukacyjnej to rok 2003 roku. Od tego momentu przeszła liczne modernizacje i udoskonalenia. Wzdłuż niej ustawione są tablice edukacyjne, które przybliżają działalność składowiska oraz Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

Ścieżka rozpoczyna się ogródkiem recyklingowym, który zbudowany jest ze szklanej kolumny, zawierającej zmieszane odpady opakowaniowe oraz z kompletu pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych.

 

Ogródek przedstawia system segregacji odpadów na terenie miasta Poznania. W granicach ogródka ekologicznego zlokalizowane są tablice edukujące przedstawiające walory przyrodnicze terenów sąsiadujących ze składowiskiem. Składowisko położone jest na północnym stoku Góry Morasko i graniczy z terenami poligonu Biedrusko, obszarami leśnymi i nieużytkami. Obszar Biedrusko objęty jest ochroną w ramach sieci Natura 2000, jest to specjalny obszar ochrony siedlisk.
 Maszerując dalszą częścią ścieżki edukacyjne zwiedzający mają możliwość zapoznania się ze sposobem pozyskiwania gazu składowiskowego, a następnie przetwarzania go na energię elektryczną i cieplną w elektrociepłowni zlokalizowanej na składowisku.
Ostatnim etapem wycieczki po ścieżce edukacyjnej jest ekologiczny plac zabaw stworzony z myślą o najmłodszych oraz Laboratorium Energii Odnawialnej. Obiekt wyposażony jest w turbiny wiatrowe o osi poziomej i pionowej, moduły fotowoltaiczne – polikrystaliczny i monokrystaliczny.
Służy upowszechnianiu wiedzy o przedsięwzięciach związanych z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii. 


 Kończąc przemarsz ścieżką edukacyjną docieramy do tarasu widokowego z szerokim horyzontem na rezerwat Morasko i Naturę 2000

W trakcie wizyty uczniowie i studenci poznają również sposoby oczyszczania wód odciekowych powstających podczas składowania odpadów. Przedstawione zostają działania podejmowane w trakcie eksploatacji składowiska, uwzględniające jego monitoring, funkcjonowanie oczyszczalni odcieków, elektrowni biogazu, a także rekultywację po zakończeniu eksploatacji.


 W ramach praktyk studenckich, na terenie ścieżki edukacyjnej na składowisku w Suchym lesie, zostały odnowione tabliczki z nazwami rodzimych gatunków drzew i krzewów. Odwiedzający składowisko poznają nie tylko zasady działalności Zakładu Zagospodarowania Odpadów, ale również mogą poszerzyć swoją wiedzę o gatunki roślin, które można spotkać za ogródkiem recyklingowym rozpoczynającym ścieżkę edukacyjną, wzdłuż drogi prowadzącej w kierunku kwatery i placu zabaw. Łącznie na terenie składowiska posadzono 18 gatunków roślin, które są podpisane w języku polskim i łacińskim. Są to:berberys pośredni,berberys Thunberga,cyprysik nutkajski,dereń biały,forsycja pośrednia,irga Dammera,irga pozioma,jałowiec chiński,jałowiec łuskowaty,jałowiec pośredni,jałowiec sabiński,jałowiec skalny,jaśminowiec Lemoine'a,ognik szkarłatny,rokitnik wąskolistny,tawuła van Houttae'a,tawuła japońska oraz wierzba mandżurska.


Wersja do druku