• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Podsumowanie konferencji

W dniach 21-22 czerwca 2010 r. Zakład Zagospodarowania Odpadów zorganizował Konferencję  „Systemy zbiórki odpadów problemowych w polskich miastach i gminach”. Celem konferencji było podzielenie się wiedzą i doświadczeniem z zakresu funkcjonowania w miastach i gminach systemów zbiórki odpadów problemowych, takich jak zużyty sprzęt AGD i RTV, baterie, świetlówki, meble, odpady zielone, lekarstwa, itd.

            Konferencja służyła również zaprezentowaniu możliwości inwestycji związanych z systemem zbiórki odpadów problemowych , oraz przedstawieniu doświadczeń firm, gmin i powiatów działających na rynku polskim.

            Wśród prelegentów gościliśmy przedstawicieli miasta Assen z Holandii oraz z Drammen w Norwegii oraz przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, P.P.U.H Radkom Sp. z o.o., Biura Ochrony Środowiska z Warszawy, Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Łodzi, jak również z  ElektroEko Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA i Steny Sp. z o.o. Wykładowcy poruszali tematy związane z systemami gospodarki odpadami w miejscu ich działalności, sposobami segregacji, systemami selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych i problemowych oraz o punktach gromadzenia odpadów problemowych- inwestycjach niezbędnych do prowadzenia efektywnej gospodarki odpadami.

            Uczestnicy zjechali się z wielu zakątków Polski, m.in. z  Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Radomia, Gdańsk, Gdyni, Łodzi, Szczecina, Opola, Torunia, Bydgoszczy, Bielsko- Białej, Kielc, Bolesławca, Sieradza, byli również przedstawiciele miast województwa wielkopolskiego: Piły, Leszna, Buku, Dopiewa, Środy Wielkopolskiej, Konina, Koła. W pierwszy dzień Konferencji poza sesjami referatowymi goście ZZO mieli możliwość zwiedzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów, w tym składowiska, kompostowni, oczyszczalni odcieków i elektrociepłowni oraz mogli zjeść lunch pod gołym niebem na kwaterze przy laboratorium energii odnawialnej i placu zabaw.

            W drugim dniu konferencji „Systemy zbiórki odpadów problemowych  w polskich miastach i gminach” goście Zakładu Zagospodarowania Odpadów uczestniczyli w uroczystym otwarciu  nowego Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych w Poznaniu przy ul. Wrzesińskiej 12. PGOP przeznaczony jest do przyjmowania i okresowego magazynowania odpadów problemowych zawartych w strumieniu odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych oraz odpadów biodegradowalnych. Gościem honorowym był Pan Prezydent Ryszard Grobelny , który przeciął wstęgę podczas uroczystości wraz z Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Miasta Poznania Panią Bożeną Przewoźną oraz z Przewodniczącą Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji ,Panią Barbarą Nowaczyk- Gajdzińską.

            Następnie uczestnicy konferencji udali się na istniejący już od dwóch lat Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych- tzw. Gratowisko przy ul. 28 Czerwca 284, stamtąd przyjechali na Plac Wolności w Centrum Poznania, na którym odbył się happening promujący systemy zbiórki odpadów problemowych gdzie konferencja dobiegła końca. Partnerami w realizacji konferencji i happeningu byli ElektroEko, Rekopol i Reba, które aktywnie z nami współpracowały w realizacji promowania ekologii.


Wersja do druku