• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Przedszkolaki na GRATOWISKU

Dnia 8 maja 2009 roku Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych tzw. GRATOWISKO odwiedzili wychowankowie Przedszkola „Kwiaty Polskie” nr 42 w Poznaniu.  GRATOWISKO to punkt do którego mieszkańcy mogą przynosić odpady problemowe i niebezpieczne powstające na co dzień w gospodarstwach domowych. Przedszkolaki zwiedziły teren GRATOWISKA i obserwowały selektywny sposób przyjmowania i przechowywania odpadów problemowych na placu. Na podstawie 4 pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych, znajdujących się na terenie Punktu dzieci zapoznały się z systemem zbierania surowców, funkcjonującym na terenie miasta Poznania. Dowiedziały się one także co dzieje się później z odpadami przechowywanymi na terenie PGOP. Dzięki pogadance ekologicznej przeprowadzonej przez pracowników ZZO, przedszkolaki utrwaliły sobie uzyskane wcześniej wiadomości.
 


Wersja do druku