• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Zakład Zagospodarowania Odpadów laureatem konkursu Eko-Firma

Ogólnopolska kampania „Od Eko-Samorządu do Eko-Społeczeństwa” zainicjowana została przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych stowarzyszenie Europa Nasz Dom Ocena. Celem akcji jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz pomaganie we wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju w społeczeństwie, samorządach i przedsiębiorstwach.

            W ramach kampanii organizowane są konkursy. adresowane m.in. do przedsiębiorstw realizujących inwestycje zgodne ze standardami unijnymi w zakresie ochrony środowiska, wpływające na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Zakład Zagospodarowania Odpadów decyzją kapituły konkursu został laureatem I edycji konkursu Eko-Firma. Uroczysta gala wręczania nagród odbyła się 29 kwietnia 2010 w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, podczas której ZZO otrzymał statuetkę i dyplom za projekt „Promocja odnawialnych źródeł energii w aglomeracji poznańskiej”.

            Nagrodzona inwestycja związana była z funkcjonowaniem na składowisku odpadów w Suchym Lesie, instalacji pozyskiwania biogazu składowiskowego służącej do wytwarzania energii elektrycznej. Instalacja została uruchomiona jako jedna z pierwszych w Polsce. W latach 2003-2008 została zmodernizowana. Dla podniesienia efektywności energetycznej wykonano również instalację do pozyskiwania ciepła powstającego w procesie wytwarzania energii elektrycznej. Odgazowanie kwater wykonywane jest równocześnie z pracami rekultywacyjnymi składowiska, co zabezpiecza przed negatywnym wpływem na środowisko. Ostatnim etapem rekultywacji jest nasadzenie odpowiednio dobranej roślinności.

 


Wersja do druku