• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Sz.P nr 88

Podobnie jak w zeszłym roku Zakład Zagospodarowania Odpadów odwiedził Szkołę Podstawową nr 88 przy ul. Swoboda 53. Przedstawiciele Zakładu, wśród których byli także Felek Flaszka i Brat PET, zostali zaproszeni z okazji DNIA BEZ ZSEE I INNYCH ŚMIECI. Obchody odbyły się z okazji zakończenia Programu ElektroEko „Każdy uczeń wie, co zrobić z ZSEE”.
Zorganizowano prezentację filmów edukacyjnych i pogadankę dotyczącą segregacji surowców wtórnych i odpadów. Zakład Zagospodarowania Odpadów został również zaproszony do jury konkursu wiedzy. Konkurs zt. „Kto lepiej wie, co zrobić z ZSEE?”. Uczniowie podczas prezentacji ZZO mieli możliwość ugruntować posiadaną wiedzę.
W trakcie konkursu wszyscy uczestnicy wykazali się dużą znajomością zagadnień z zakresu ekologii, segregacji odpadów czy selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.
Na boisku szkolnym Mobilny Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych tzw. GRATOWÓZ zbierał odpady problemowe i niebezpieczne zalegające w gospodarstwach domowych, od rodziców uczniów i okolicznych mieszkańców. Zebrano najwięcej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Wersja do druku