• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Zakończenie akcji promocyjnej kalendarzy „Krok po kroku jak być Eko w 2010 roku”

Zakład Zagospodarowania Odpadów wraz z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania wydał kalendarz promujący ekologię zt. „Krok po kroku jak być Eko w 2010 roku”. Dzięki kalendarzowi mieszkańcy dowiedzą się jak właściwie postępować z odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Znajdą w nim także tak potrzebne informacje jak adresy Punktów Gromadzenia Odpadów Problemowych, terminy i miejsca zbiórek poszczególnych odpadów czy dokładny harmonogram kursowania Gratowozu.
 Kontynuując działania na rzecz edukacji ekologicznej w poznańskich szkołach pracownicy ZZO w towarzystwie Brata PETa odwiedzili placówki oświatowe zlokalizowane w pięciu poznańskich dzielnicach. W dniu zakończenia akcji promocji kalendarza, 8 stycznia 2010 roku gościli w Szkole Podstawowej nr 18 na os. Armii Krajowej 100
 na Nowym Mieście oraz na Grunwaldzie w Gimnazjum nr 50 przy ul. Ściegiennego 10.
Młodzież szkolna uczestnicząca w pogadance wykazywała się dużym zainteresowaniem i wiedzą związaną zarówno z działalnością Zakładu Zagospodarowania Odpadów, jak i z właściwą gospodarką odpadami prowadzonąna terenie miasta Poznania.
 W trakcie spotkania Brat PET przypomniał także o zbiórce świątecznych drzewek organizowanej w Poznaniu. Akcja odbywa się pod hasłem „Podaruj choince drugie życie”. W ramach akcji każdy może zawieźć swoje świąteczne drzewko na składowisko odpadów w Suchym Lesie oraz na Gratowisko. Utworzone zostały również sezonowe punkty gromadzenia choinek - na Placu Wielkopolskim oraz Placu Bernardyńskim. Drzewka można w tych punktach oddać 9, 16, i 23 stycznia 2010 roku. Szczegółowe informacje znaleźć można pod adresem www.odpady.poznan.pl.


Wersja do druku