• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Podaruj swojej choince drugie życie

Kontynuując zeszłoroczną akcję „Poznańskie choinki wracają do środowiska”, Zakład Zagospodarowania Odpadów ponownie organizuje bezpłatną zbiórkę świątecznych drzewek. Poznaniacy mają możliwość oddać choinkę do Punktów Gromadzenia Odpadów Problemowych. Pierwszy z nich, tzw. GRATOWISKO zlokalizowane jest przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284, a drugi znajduje się na składowisku odpadów w Suchym Lesie, przy ul. Meteorytowej 1. Szczegółowe informacje o godzinach otwarcia punktów znajdą Państwo na stronie www.odpady.poznan.pl. Drzewka będą odbierane nieodpłatnie aż do końca lutego 2010 roku.
 W ramach organizowanej akcji utworzone zostały również sezonowe punkty odbierania choinek. W dniach 9, 16 i 23 stycznia 2010 roku drzewka będzie można oddać na Placu Wielkopolskim w godzinach od 9.00 do 11.30 oraz na Placu Bernardyńskim w godzinach od 12.00 do 14.30.
 Z roku na rok kupujemy coraz więcej żywych drzewek świątecznych. Akcja „Poznańskie choinki wracają do środowiska” ma upowszechnić zwyczaj poświątecznej zbiórki i zwrócić uwagę mieszkańców na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Celem akcji jest też zapobieganie wyrzucaniu choinek do śmietników. Prowadzone działania mają ograniczyć ilości składowanych odpadów biodegradowalnych w odpadach komunalnych na składowisku, która wzrasta szczególnie w okresie poświątecznym.
 Zgodnie ze zobowiązaniami które nakładają na Polskę dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące gospodarki odpadami, Polska zobowiązana jest  do osiągnięcia w 2010 roku odzysku co najmniej 25% odpadów biodegradowalnych tak, aby nie trafiły na składowiska, a w 2013 roku do odzysku 50% tych odpadów. Dążąc do wywiązania się z ww. rozporządzeń Zakład Zagospodarowania Odpadów w 2008 roku uruchomił na terenie składowiska odpadów miasta Poznania w Suchym Lesie tymczasową kompostownię pryzmową. Wszystkie zebrane choinki zostaną przeznaczone do produkcji masy kompostowej w kompostowni.Wersja do druku